Starosta města a ředitel pardubického ŘSD probrali rekonstrukci silnice I/35 na průtahu městem, stav přípravy D35 a křižovatku u Zámrsku.