Starosta města jednal s ředitelem pardubické pobočky ŘSD Vebrem o přípravě výstavby R35 a o opatřeních na silnici I/35 na průtahu městem.