Starosta města se 1. prosince zúčastnil valné hromady svazku obcí Královská věnná města, místostarosta zase Mikroregionu Vysokomýtsko.