Starosta uvedl do funkce nového ředitele Správy školských zařízení (dříve Domov mládeže a školní jídelna) Lukáše Dejdara.