Technické služby opravují chodník u křižovatky ulice Javornického a Českých bratří.