U kostela sv. Vavřince byly provedeny čtyři záchranné archeologické sondy, které zmapují, v jaké hloubce se nacházejí hroby.