Uskutečnilo se jednání o možnosti položení vlastních kabelových chrániček při plánované rekonstrukci plynu na nám. Přemysla Otakara II.