V areálu Technických služeb proběhl již 3. kontrolní den na zateplení tělocvičny.