V organizacích s majetkovou účastí města se konaly valné hromady, které projednaly činnost a uzávěrky hospodaření organizací za rok 2016.