V Šemberově divadle byly předány Ceny města za rok 2022 - dvě za kulturu, dvě za sport, dvě studentům roku, jednu Cenu Přemysla Otakara II.