V souvislosti s přípravou projektové dokumentace D 35 proběhlo jednání o plánovaném poldru, který bude vybudován u dálnice směrem k Vanicím.