Valná hromada Českomoravského pomezí schválila výroční zprávu za rok 2022. Zástupci měst diskutovali o další činnost.