Ve 14.00 symbolicky uzamknou starosta, místostarosta a radní Kovařík vodní hladinu vysokomýtské plovárny a tím ukončí její letošní sezonu.