Ve městě pokračuje sběr použitých olejů. Ty se vkládají do sběrných nádob pouze v plastových, dobře uzavřených lahvích.