Ve Speciální základní škole jednali představitelé města s krajským radním Bernáškem o opravách školní budovy, která je v majetku města.