Vedení města, pomocný biskup Kajnek, farář Mistr, konzervátorka a restaurátoři jednali o plánu restaurování Brandlova oltářního obrazu.