Vegetačními úpravami začne 24. 3. regenerace svahu v Jungmannových sadech, na kterou město získalo dotaci SFŽP. Ukončena bude v listopadu.