Vodovody a kanalizace dokončily v ul. Prokopa Velikého rekonstrukci vodovodního řadu, město na ně naváže rekonstrukcí komunikace.