Výjezdy zástupců města a Technických služeb na místní části pokračují dnes ve Svařeni a Domoradicích. Tématy budou opět opravy a údržba.