Z důvodu přípravy záměru sportovně relaxační lokality na Vinicích navštíví rada města areál cykloparku a relaxačního lesa v Podhůře.