Za účasti projektanta, osadního výboru a zástupců města proběhlo na radnici jednání ohledně stavebních úprav hasičské zbrojnice ve Svařeni.