Za účasti Vysokého Mýta se sešla valná hromada Českomoravského pomezí. Mimo jiné se diskutovalo o zlepšení spolupráce mezi IC.