Za účasti zástupců města se konala valná hromada Českomoravského pomezí. Schválila loňské hospodaření a jednala o česko-polském projektu.