Za účasti zástupců města se konala valná hromada Královských věnných měst. Schválili loňské hospodaření a plánovali společné akce.