Zahájili jsme přípravné práce k revitalizaci parku Otmara Vaňorného. Revitalizace začne v jarních měsících.