Zápisy do prvních tříd základních škol se letos oproti minulým rokům uskuteční až v dubnu. Termíny zápisů uveřejní školy i městský úřad.