Zástupci města a děkan Pavel Mistr se vzájemně informovali o koordinaci rekonstrukce nám. Vaňorného a provozu kostela sv. Vavřince.