Zástupci města se na ŘSD zúčastní projednání projektové dokumentace, která řeší křižovatky ve Vysokém Mýtě na I/35 na průtahu městem.