Zástupci Školy Svítání jednali se starostou o možnosti vystoupení muzikoterapeutického souboru Svítání MLIMA JUA na městských akcích.