Zastupitelé navštívili společnost Iveco, kde je generální ředitel Vaněk informoval o úspěších a dění ve firmě.