Zastupitelstvo města schválilo nové Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města. Platí pro programové i individuální dotace.