Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z MŠMT na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu.