Zastupitelstvo města schválilo výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2018 a vyúčtování dotací městem přijatých a poskytnutých.