Zastupitelstvo města schválilo způsob prodeje stavebních parcel v lokalitě za pivovarem.