Zastupitelstvo města vydalo Regulační plán městské památkové zóny. Ten stanovuje podmínky a zásady pro další správní rozhodování.