Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021.