Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023.