Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu. Doba trvání některých letních akcí přesáhne 22. hodinu.