Ze hřbitova odvezli zaměstnanci Technických služeb hlavní kříž. Po nezbytné opravě ho vrátí zpět na původní místo.