ZŠ Jiráskova obdrží dar 30 tisíc korun od Nadace rozvoje občanské společnosti (TESCO) na zakoupení prolézačky na školní zahradu.