Místní poplatek za psa

Místní poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za psy, jejichž držitel je přihlášen v těchto částech města: Brteč, Domoradice, Lhůta,
Knířov, Svařeň, Šnakov, Vanice, Vinice, Voštice a na samotách
100 Kč za jednoho psa
150 Kč za druhého a každého dalšího psa,

b) za psy, jejichž držitel je přihlášen v bytovém domě na území města, vyjma částí
města uvedených v bodě a)
800 Kč za jednoho psa,
1 200 Kč za druhého a každého dalšího psa,

c) za psy, jejichž držitel není uveden v bodě a) a b)
200 Kč za jednoho psa,
300 Kč za druhého a každého dalšího psa,

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, pokud není přihlášena v částech města
uvedených v bodě a)
200 Kč za jednoho psa,
300 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března. Lze ho uhradit bankovním převodem, nebo v hotovosti, či platební kartou v hlavní pokladně klientského centra městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.