Informace o radarech

Měření rychlosti

Městská policie Vysoké Mýto v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) provádí pomocí stacionárního radaru měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících na silnici I/35 od Litomyšle u domu čp. 386 (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně, GPS souřadnice 49°56’49.593N 16°9’37.792E) a na silnici I/35 ve směru od Hradce Králové (ul. Hradecká x Vraclavská, GPS souřadnice 49°57’21.472N 16°9’6.228E). Jde o měření automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy. Jednotlivá stanoviště pro měření rychlosti byla schválena Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje a dopravním inspektorátem Ústí nad Orlicí.

Bližší informace k měření rychlosti
Dokumenty

Jízda na červenou

Městská policie Vysoké Mýto pomocí automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy provádí dohled na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích vozidel projíždějících na silnici I/35 křižovatka ul. Hradecká x Vraclavská, na silnici I/35, ul. Husova x Gen. Závady a na silnici I/35 křižovatka ul. Husova x Prokopa Velikého. Jde o monitoring jízdy na červenou automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy. Jednotlivá stanoviště pro monitoring jízdy na červenou byla schválena Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje.

Bližší informace k monitorování jízdy na červenou