Plán prevence kriminality města Vysokého Mýta 2020-2024

Plán prevence kriminality města Vysokého Mýta 2020-2024

Rada města schválila dne 19. 2. 2020 č. usnesení 72/20 Plán prevence kriminality na období 2020–2024, který představuje zásadní dokument určující oblasti, priority a postupy preventivních opatření. Strategie v oblasti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě vychází z národní a krajské preventivní politiky. Její snahou je snižování pravděpodobnosti páchání trestné činnosti. Obecným závazkem vyplývajícím z Plánu prevence kriminality města Vysokého Mýta je vytvoření bezpečného prostředí pro obyvatele i návštěvníky Vysokého Mýta.