Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě na období 2023-2027

Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě na období 2023-2027

Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě vychází ze strategických dokumentů v oblasti sportu, zejména ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a ze státní Koncepce podpory sportu 2016–2025 schválené Vládou ČR. Při vytváření podmínek pro sport a tělovýchovu v oblasti investičního i materiálně technického zabezpečení navazuje na Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji pro období 2018–2025 a na Strategický plán města Vysokého Mýta 2022–2040.