Povodňový plán

Povodňový plán

Město Vysoké Mýto provedlo aktualizaci a digitalizaci povodňového plánu ORP Vysoké Mýto. Cílem povodňového plánu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Digitální povodňový plán ORP Vysoké Mýto

Projekt Digitalizace povodňového plánu je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2020 byl aktualizován digitální plán města Vysokého Mýta.

Digitální povodňový plán města Vysokého Mýta