Strategický plán města Vysokého Mýta 2022-2040

Strategický plán města Vysokého Mýta 2022-2040

Mezi roky 2020-2022 byl komunitním způsobem s účastí aktivních občanů ve dvou samostatných krocích vytvořen Strategický plán města Vysokého Mýta pro období do roku 2040. Dlouhodobá strategie pro několik volebních období vytváří rámec rozvoje, na jehož základě mohou být stanoveny plány kratší, typicky čtyř až pětileté, úžeji zaměřené, obsahující projektové záměry s ohledem na předpověď finanční situace a konkrétních rozvojových programů. Takové střednědobé plány dávají prostor zvoleným politickým reprezentacím promítnout do nich svoje preference v souladu s vnějšími podmínkami a zaměřením obecněji formulovaných priorit a opatření strategie dlouhodobé. Strategický plán byl schválen radou města dne 16. 11. 2022 č. usnesení 777/22.