Územní plán Svatý Jiří – Úplné znění po Změně č. 2

Územní plán Svatý Jiří – Úplné znění po Změně č. 2

Dne 24.10.2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří, nabytí účinnosti je 11.11.2008. Dne 24.06.2020 vydalo zastupitelstvo Změnu č. 1, nabytí účinnosti 20.07.2020. Dne 26.06.2023 vydalo zastupitelstvo Změnu č. 2 ÚP Svatý Jiří s prvky regulačního plánu, nabytí účinnosti 18.07.2023.
Územní plán včetně Změn č. 1 a č. 2 a jejich úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Územní plán ze dne 24.10.2008
Změna č. 1
Úplné znění po změně č. 1
Změna č. 2 ÚP s prvky regulačního plánu