Územní plán Vračovice-Orlov - Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Vračovice-Orlov - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 16.03.2009 byl Zastupitelstvem obce Vračovice - Orlov vydán opatřením obecné povahy Územní plán Vračovice - Orlov. Platnost nabytí účinnosti je od 01.04.2009. Dne 01.03.2021 byla Zastupitelstvem obce Vračovice - Orlov vydána Změna č. 1 Územního plánu súčinností od 04.04.2021. Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na odboru výstavby Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Vračovice - Orlov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.