Nařízení č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Rada města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 1. července 2003 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Článek 1 1) Městský úřad Vysoké Mýto jako orgán obce srozšířenou působností a jako orgán státní správy lesů vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst.1 lesního zákona). Při zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude postupováno dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány vzařizovacím obvodu Vysoké Mýto 1, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí: obec : katastrální území : Běstovice Běstovice Bošín Bošín Vysoké Mýto Brteč Bučina Bučina České Heřmanice České Heřmanice Dobříkov Dobříkov Vysoké Mýto Domoradice Choceň Dvořisko Džbánov u Vys.Mýta Džbánov u Vys. Mýta Choceň Hemže Hrušová Hrušová Choceň Choceň České Heřmanice Chotěšiny Zámrsk Janovičky Libecina Javorníček Javorník Javorník Koldín Koldín Kosořín Kosořín Vysoké Mýto Lhůta Libecina Libecina Svatý Jiří Loučky Mostek Mostek Nasavrky Nasavrky Zálší Nořín Oucmanice Oucmanice Plchovice Plchovice Choceň Plchůvky Pustina Pustina Dobříkov Rzy Vraclav Sedlec Skořenice Skořenice Slatina Slatina Zádolí Střihanov Sruby Sruby Vysoké Mýto Svařeň Svatý Jiří Svatý Jiří Tisová Tisová Újezd u Chocně Újezd u Chocně Vysoké Mýto Vanice Vraclav Vraclav Vračovice -Orlov Vračovice-Orlov Vysoké Mýto Vysoké Mýto Zádolí Zádolí Zámrsk Zámrsk Zálší Zálší Zářecká Lhota Zářecká Lhota Radhošť Radhošť Radhošť Sedlišťka Týnišťko Týnišťko Po dohodě sMěstským úřadem Ústí nad Orlicí bude zadáno zpracování lesních hospodářských osnov i pro následující katastrální území obce nacházející v působnosti obce srozšířenou působností – Ústí nad Orlicí: obec: katastrální území: Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, svýjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Článek 2 1) Vlastníci lesů zuvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Vysoké Mýto písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář. 2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny. 3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31. července 2003. 4) Vuvedeném termínu uvedou vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Článek 3 Obecní úřady vuvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní každému do něj nahlédnout. Článek 4 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Bohuslav Fencl, v.r. starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza, v.r. místostarosta města Vysokého Mýta