Nařízení č. 5/2005 o zimní údržbě silnic

Nařízení č. 5/2005, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Rada města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 04.10.2005 usnesením č. 725/05 usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Čl. 1 Čl. 2 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005. Ing. Martin Krejza, v.r. Bohuslav Fencl, v.r.místostarosta města Vysokého Mýtastarosta města Vysokého Mýta Příloha knařízení č. 5/2005 a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Označení silnice délka v km staničení III/35716 vúseku Libecina – Pustina 1,604 0,300 – 1,904 III/3177 vúseku Chotěšiny – Sloupnice 1,483 1,000 – 2,483 III/3576 vúseku Zaháj - Vračovice 2,043 4,587 - 6,630 Celkem 6,171